Αγαπάτε τις Τέχνες και ιδιαίτερα τη Μουσική; Έχετε τη διάθεση να υποστηρίξετε το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό μας έργο;

__

Εάν, λοιπόν, η εταιρία ή η επιχείρησή σας είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα πολιτισμού και προσφοράς στην κοινωνία, μπορείτε να γίνετε χορηγός μας, υποστηρίζοντας τις δράσεις μας για την περίοδο 2022-2023!

__

Ποιά τα οφέλη:

  • Ενδυναμώνετε το brand name σας στηρίζοντας δράσεις εξωστρέφειας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
  • Προβάλετε την ευποιία και το κοινωνικό σας πρόσωπο
  • Προβάλετε τις δράσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας στις εκδηλώσεις μας μέσα από παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα επικοινωνίαςς
  • Αξιοποιείτε πολλαπλές δυνατότητες networking που θα προκύψουν στις εκδηλώσεις μας
  • Έρχεστε σε επαφή με το κοινό που θα παρακολουθήσει τις δράσεις μας. Κατά μέσο όρο 200.000 θεατές
  • Ενεργή συμμετοχή σε μία συλλογική προσπάθεια ανάδειξης και διείσδυσης της ελληνικής χορωδιακής μουσικής σε κάθε ηλικία και κοινωνικό στρώμα διεθνώς

__

Και επιπλέον:: σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθμ. 3525/2007 (ΦΕΚ Α’ 16/ 26.01.2007), άρθρο 12 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν 3842/2010):

Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου ή τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης.

2) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής για τη χρηματική αποτίμηση της αξίας των παροχών σε είδος, άυλα αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται ως πολιτιστικές χορηγίες, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

__

Μπορείτε να προχωρήσετε σε μία χορηγία για το σύνολο των δράσεων του καλλιτεχνικού μας προγραμματισμού για το 2022-2023, ή να εξειδικεύσετε τη χορηγία σας για μία από τις δράσεις μας. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των Voci Contra Tempo για τη σεζόν 2022-2023, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο vocicontratempo@gmail.com

__

Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να σας έχουμε κοντά μας στη μουσική οικογένεια των Voci Contra Tempo!

__

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ